W dniu 21 sierpnia 2020 r.  w Dzienniku Ustaw (poz. 1429) opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK.

Rozporządzenie weszło w życie w dzień po jego publikacji, tj. 22 sierpnia 2020 roku.

Link do rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429