W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 820) opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie zacznie obowiązywac od 31 maja 2021 roku.

Link do rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000082001.pdf