Politechnika Śląska prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia.

Specjalności do wyboru:

  • Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
  • Geoinformatyka i Geodezja

Studia II stopnia trwają 3 semestry, a po ich ukończeniu absolwent zdobywa tytuł magistra inżyniera.

Szczegóły na temat rekrutacji na stronie:

Rekrutacja na Politechnikę Śląską (polsl.pl)

Informacja telefoniczna: Biuro Obsługi Studentów: Gliwice, ul. Akademicka 2 32 237 24 02, 32 237 11 30