Starostwo Powiatowe w Cieszynie, poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru.
Szczegóły ogłoszenia: BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie.