Wojewoda Śląski (Wydział Nadzoru Właścicielskiego) informuje o zamiarze utworzenia lista kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii - geodetów uprawnionych.
Wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia i dokumenty można składać w terminie do dnia 28 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje - BIP ŚUW:

Ogłoszenie o zamiarze utworzenia listy kandydatów na biegłych z zakresu geodezji i kartografii+cennik

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych z zakresu geodezji i kartografii - geodetów uprawnionych