Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach, organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Szczegółowe informacje dotyczące kursu zamieszczono na stronie internetowej SGP Oddziału w Katowicach.