Na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich - oddział w Katowicach został opublikowany program konferencji naukowo-technicznej pt: WYMIANA DANYCH POMIĘDZY REJESTRAMI PUBLICZNYMI - która odbędzie się w dniach 13-15 marca 2019 r. w Ustroniu.

Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać Głównego Geodety Kraju, przedstawicieli ministerstw, świata nauki, przedstawicieli firm oraz doświadczonych prelegentów w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:

- istotnych zmian w przepisach prawa,
- wymiany danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a nową księga wieczystą,
- przekształceń użytkowania wieczystego gruntów we własność - GRUNT TO WŁASNOŚĆ.

Więcej informacji na stronie internetowej SGP Katowice.
Źródło: SGP Katowice