SGP Oddział w Katowicach wraz z SGP Zarząd Główny w Warszawie i Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP zapraszają na konferencję naukowo-techniczną pt: "BUDOWA REFERENCYJNEGO MODELU PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI W REJESTRACH PUBLICZNYCH", która odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 r. w USTRONIU w hotelu Jaskółka.

SGP Oddział w Katowicach wraz z SGP Zarząd Główny w Warszawie i Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP zapraszają na konferencję naukowo-techniczną pt: "BUDOWA REFERENCYJNEGO MODELU PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI W REJESTRACH PUBLICZNYCH", która odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 r. w USTRONIU w hotelu Jaskółka.
 
Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy wezmą udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:
· e-usługi z zakresu informacji przestrzenniej i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN FAZA II i K-GESUT,
· ocena (walidacja) danych wejściowych przekazywanych przez Wykonawców prac geodezyjnych ich aktualizacja zgodnie ze schematem aplikacyjnym,
· projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i idące z tym zmiany w obsłudze inwestycji, zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
· wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z
  udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków.
· zmiany w ustawie o Gospodarce nieruchomościami, KPA oraz nowe Prawo Wodne.

Wśród zaproszonych prelegentów będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej  SGP Katowice.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału, gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny konferencji.
Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Katowicach