Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach zaprasza na kolejną edycję konferencji naukowo-technicznej pt: "GEODEZJA - INFORMATYZACJA TYLKO TYLE CZY AŻ TYLE?", która odbędzie się w dniach 11-13 marca 2020 r. w USTRONIU w hotelu Jaskółka. W ramach konferencji omówione zostaną w szczególności zagadnienia informatyzacji w geodezji, rozwój e-usług oraz zmiany w prawie.

Organizatorzy ubiegają się o honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego i Głównego Geodety Kraju.

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli: Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych, Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.katowice.sgp.geodezja.org.pl