żródło http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/opracowany-przez-gugik-katalog-wytycznych-juz-dostepny

Opracowany przez GUGiK katalog wytycznych już dostępny. Zgodnie z obietnicą złożoną pod koniec ubiegłego roku przez Głównego Geodetę Kraju Grażynę Kierznowską na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został opublikowany „Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii”.

 

Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografiiKatalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii


Czym jest Katalog:

  • zawiera opisy typowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wyjaśnienia dotyczące stosowania tych przepisów, opracowane na podstawie wyjaśnień lub opinii udzielanych przez Głównego Geodetę Kraju oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie tematów objętych „Katalogiem”,
  • umożliwi wyszukanie opisu problemu za pomocą usług dostępnych na stronie internetowej Urzędu oraz metadanych i słów kluczowych.

Czym nie jest Katalog:

  • nie zastępuje przepisów prawa, a zawarte w nim wyjaśnienia powinny stanowić podstawę do stosowania „dobrych praktyk”,
  • nie jest zbiorem rozwiązań konkretnych problemów, występujących w indywidualnych sprawach w dziedzinie geodezji i kartografii,
  • nie jest wykładnią przepisów prawa, a przedstawione w nim wyjaśnienia nie mają charakteru wiążącego, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, każdy organ obowiązany jest interpretować przepisy prawa we własnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich stosowanie oraz za prawidłowe realizowanie obowiązków ustawowych.

Katalog na stronie GUGiK