W Dzienniku Ustaw  (poz. 2052) opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Link do ustawy: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2052