Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych został zamieszczony jednolity tekst rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych