Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych został zamieszczony jednolity tekst rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków