Firma Softline Plus opracowała aplikacja GML Factory przeznaczoną do walidacji składniowej i atrybutowej plików GML, zawierających obiekty baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG, PRG, EMUIA.
Funkcjonalność nowego oprogramowania GML Factory do kontroli plików GML:

  1. Walidacja składniowa i atrybutowa plików GML zawierających wyłącznie obiekty bazy EGiB:
    1. przy wykorzystaniu aplikacji ZSIN Kontrole (wymagane wcześniejsze zainstalowanie aplikacji GUGiK). Funkcja ta umożliwia weryfikację wyników walidacji ZSIN Kontrole z plikiem GML, który jest kontrolowany,
    2. wykonanie analizy raportu wyłącznie pliku wynikowego CSV z wcześniej wykonanej walidacji aplikacją GUGiK ZSIN Kontrole, (nie jest wtedy wymagane posiadanie aplikacji ZSIN Kontrole i pliku GML, który był walidowany programem GUGiK-u),
  2. Walidacja składniowa i atrybutowa plików GML z obiektami wszystkich baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, PRPOG.
  3. Analiza wyników walidacji.

Firma Softline Plus na stronie www informuje, iż do 30 czerwca 2017 r. można pobierać i używać bezpłatnie aplikacji GML Factory.
Link do instalacji i opisu aplikacji GML Factory: tutaj