Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli na rok 2022.

Metodyka kontroli stanowi dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podstawę do opracowania programu kontroli.

Metodyka kontroli - BIP GUGIK