Główny Geodeta Kraju  zaprasza pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i Wykonawców prac geodezyjnych na warsztaty szkoleniowe  pt. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych.

szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/gugik/warsztaty-fotogramatyczne