Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca 2020 r. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należy kierować do Głównego Geodety Kraju na adres: 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2.