Ze strony internetowej GUGiK, zakładka - Projekty > K-GESUT, można pobrać desktopową aplikację kontrolną plików bazy GESUT (wersja 32 i 64 bitowa) opracowanych w formacie GML.
Aplikacja przeprowadza kontrole w zakresie:
- walidacji zbioru danych GESUT ze schematem XSD,
- walidacji oraz kontroli atrybutowych zbioru danych GESUT.
Raport z walidacji można zapisać do formatów "pdf" i "csv".

DAK GESUT