Wyniki ankiety dotyczącej terminowości za II kwartał 2017 r.

Przy braku możliwości uzyskania informacji z systemu, który uwzględnia całość danych, ankieta została wypełniona na podstawie próby ok 10% danych jej dotyczących (wyliczona z próby min. 20 a max. 100 elementów).

01

1

1

1

1

1

1

1