Na stronie internetowej Główego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakładce "uprawnienia zawodowe" został opublikowany wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego wg stanu na 1 stycznia 2018 r.

Ponadto na powyższej stronie zamieszczono także treść pytań egzaminów pisemnych (testowe i opisowe) z roku 2017 r.