W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury opublikowano decyzję nr 14 Ministra Infrastruktury z 18.09.2020 r., w której zostały ustalone aktualne wykazy terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf i Roz z 2020 r. poz.38)

Link do decyzji oraz załącznika poniżej:

Decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Tereny zamknięte zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przez które przebiegają linie kolejowe, dla Województwa Śląskiego.