38info

Nareszczie! Po dwuletniej przerwie udało się nam zorganizować kolejne warsztaty z cyklu INFO-OŚRODEK.

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować uczestnikom, którzy zachowując wymogi bezpieczeństwa, aktywnie wzięli udział w zajęciach.

Wiodącym tematem było omówienie nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W dniu 10 września gościliśmy pana Wademara Izdebskiego Głównego Geodetę Kraju, który omówił najnowsze zmiany legislacyjne.

Mamy nadzieję, że kolejne, wiosenne warsztaty odbędą się zgodnie z wieloletnim harmonogramem