Zgodnie z zarządzeniem Szefa KPRM, 2 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.
W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 11 maja.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:
- centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 - terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.