Dlaczego moja działka na mapie udostępnianej przez interenet w geoportalu, ma inny kształt (wymiary) lub inną powierzchnię niż wynika to z posiadanych przeze mnie dokumentów?

Dane dotyczące działek (gruntów), budynków i lokali gromadzone są w ewidencji gruntów i budynków którą prowadzą starostowie lub prezydencji miast na prawach powiatów. Na terenie województwa śląskiego ww. ewidencja prowadzona jest w 17 powiatach, 19 miastach na prawach powiatów i 3 gminach miejskich (Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Dane dotyczące przebiegu granic, położenia punktów granicznych oraz powierzchni działek a także np. budynków jakimi zabudowany jest dany grunt wykazuje się w ewidencji gruntów w oparciu do posiadane przez organ dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia udokumentowanej zmiany.

Należy zaznaczyć, że dane prezentowane w internetowych geoportalach wyświetlane są w skali i mają charakter poglądowy, zatem pomiary odległości oraz powierzchni mogą odbiegać od faktycznych parametrów danej nieruchomości. Dlatego w celu uzyskania wiedzy jaką powierzchnię ma konkretna działka należy udać się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu (lub gminy Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Zawiercie). Jeżeli istnieją niezbędne dokumenty geodezyjne możliwe będzie również uzyskanie informacji o wymiarach danej nieruchomości. Możliwe jest również wznowienie uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych, natomiast gdy nie ma niezbędnych danych rozgraniczenie nieruchomości lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prace te należy zlecić wykonawcom prac geodezyjnych. Można również złożyć w urzędzie posiadane dokumenty dotyczące przebiegu granic nieruchomości oraz jej powierzchni, wówczas starosta dokona oceny czy mogą one być podstawą do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.