31 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw w poz. 1472 ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.