Politechnika Śląska prowadzi obecnie rekrutację  na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 na nowo otwartym kierunku Geodezja i Kartografia

Studia II stopnia trwają 3 semestry, a po ich ukończeniu absolwent zdobywa tytuł magistra  inżyniera.
Szczegóły na temat rekrutacji na stronie:

Geodezja i kartografia - Rekrutacja na Politechnikę Śląską (polsl.pl)
https://rekrutacja.polsl.pl