Politechnika Śląska prowadzi obecnie rekrutację na studia podyplomowe, w zakresie:

„ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH”

 w semestrze 2023/2024.

Szczegóły na temat rekrutacji na stronie: - Rekrutacja na Politechnikę Śląską (polsl.pl)