Politechnika Śląska prowadzi obecnie rekrutację na studia podyplomowe, w zakresie: „ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH”, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/pgig-spd-2/ 

Studia trwają 2 semestry.

Szczegóły na temat rekrutacji na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/

Informacja telefoniczna: tel. 32 237 21 79