Politechnika Śląska prowadzi obecnie rekrutację  na studia I stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na nowo otwartym kierunku Geodezja i Kartografia.


Studia I stopnia trwają 7 semestrów, a po ich ukończeniu absolwent zdobywa tytuł inżyniera.

Szczegóły na temat rekrutacji na stronie:  https://rekrutacja.polsl.pl/

Informacja telefoniczna: Biuro Obsługi Studentów - tel.   32 237 24 02, 32 237 11 30