Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił do użytku walidator zgodności usług WMS/WFS EGiB.
Walidator zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) EGiB jest dostępny pod adresem https://walidator.gugik.gov.pl/app/