Główny Urząd Geodezji i Kartografi udostępnił pierwszą wersję bezpłatnego walidatora plików GML. 
W obecnej wersji narzędzie to bada zgodność plików z następującymi schematami aplikacyjnym XSD:

Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),
Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500),
Państwowego Rejestru Nazw geograficznych (PRNG),
Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k),
Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)
oraz pozwala na wygenerowanie raportu walidacji w formatach tekstowym lub Microsoft Excel.


Walidator oraz dokumentację użytkowania i instalacji można pobrać z poniższego linku: https://www.geoportal.gov.pl/walidator-uslug-i-danych