Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przypomina, że od dnia 1 stycznia 2023 r., pliki danych służące do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu, przekazywane zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządza się jedynie w postaci plików w formacie GML.