Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) opublikował na stronie internetowej "Zalecenia i dobre praktyki do przeprowadzenia modernizacji EGiB" dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gugik/zalecenia-i-dobre-praktyki-do-przeprowadzenia-modernizacji-egib

W opracowaniach zwrócono uwagę na istotne elementy niezbędne do sprawnego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, ze  szczególnym wskazaniem na kolejność realizowanych zadań.