baner

WSA w Gliwicach (wyrok nr II SA/Gl 800/15) oddalił skargę na decyzję starosty oraz tut. organu, o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji, której celem była aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (rodzaj pracy inny - połączenie działek).

W treści uzasadnienia wyroku czytamy m.in.

Zgodnie z § 60 ust. 1 rozp. (w sprawie ewidencji gruntów i budynków), danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m.in. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej (pkt 2) oraz pole powierzchni (pkt 3), których wymogi regulują §§ 61 i 62.

… żaden przepis prawa nie upoważniał do odstąpienia od zastosowania w niniejszej sprawie wymogów §§ 61 i 62 rozp. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a więc odstąpienia od nadania nowo powstałej działce atrybutów, wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 2 i 3 rozp…

Wyrok WSA w Łodzi sygn. III SA/Łd 709/15 wskazuje, że geodeta wykonujący prace dotyczące ustalenia granic w trybie rozp. ws. egib bądź wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych  (art. 39 Pgik) - musi posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu 2. 

Istota zaistniałego w sprawie sporu sprowadza się do ustalenia, czy na gruncie obowiązującego prawa pozytywnego posiadanie przez geodetę uprawnień geodezyjnych z zakresu 1 i 4 uprawnia go do przygotowania operatu technicznego z wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia granic do celów ewidencji gruntów i budynków.

(...) rację ma organ, podnosząc, iż wyznaczanie punktów granicznych, skutkujące bezpośrednio na przebieg linii granicznej i na obszar nieruchomości, stawia wykonawcy prac geodezyjnych inne wymagania, przede wszystkim co do znajomości przepisów prawnych, niż są wymagane w przypadku pozostałych zakresów uprawnień zawodowych. Słusznie też organ – powołując art. 39 p.g.i.k. oraz § 37 i § 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji – stwierdza, że wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie granic (gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne – dopisek sądu) zobowiązuje wykonawcę do posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 2.

...wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie granic (gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji lub dane w niej zawarte nie są wiarygodne – dopisek sądu) zobowiązuje wykonawcę do posiadania uprawnień zawodowych z zakresu 2...

W przypadku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej ma zastosowanie przepis art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego. W jego świetle, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej jest zobowiązany do wezwania do uiszczenia opłaty skarbowej, wyznaczając termin do dokonania zapłaty (nie krótszy niż 7 dni). Dopiero po wniesieniu należnej opłaty skarbowej organ administracji publicznej przystępuje do merytorycznego rozpatrywania.

II SA/Gl 1300/13 - Wyrok WSA w Gliwicach

Uwaga! nie dotyczy opłaty od pełnomocnictwa.

 

logo m

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .