A- A A+

baner

Zgodnie z zapisami art. 9a ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (ogłoszonej w dzienniku ustaw 26 listopada br., poz. 1960), od dnia 27 listopada br. sprawy geodezji i kartografii znajdują się w dziele budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. 
Głównego Geodetę Kraju nadzoruje minister do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

23 listopada br. zostało ogłoszone w dzieniku ustaw Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Minister Administracji i Cyfryzacji w porozumieniu  z Ministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi , 5 listopada br. podpisali rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w  sprawie ewidencji gruntów i budynków....czytaj więcej na stronie GUGiK

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1996 r. sygn. akt III CZP 111/95, spółka prawa cywilnego nie ma osobowości prawnej ani zdolności prawnej, także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wydanie przez organ administracji publicznej decyzji w stosunku do spółki cywilnej a nie do jej wspólników jest niczym innym , jak skierowaniem decyzji do podmiotu niebędącego stroną w sprawie, a w konsekwencji jest przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji (NSA z dnia 25 kwietnia 2003 r. - sygn. akt IV SA 2659/01).

Powyższe orzeczenie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego ustalenia stron postępowania administracyjnego dotyczącego np.:
- decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę,

- decyzji dotyczącej zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Powyższe stanowisko potwierdzają również wyroki:
- NSA z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt II OSK 602/07),
- WSA w Gliwicach z 7 lipca 2015 (sygn. akt II SA/Gl965/15).

Opracowano na podstawie artykułu Pod paragrafem, czyli prawo na codzień PG nr 10/2015

DzU

Informujemy, że 7 października br. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§ 8 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

§ 10 ww. rozporządzenia stanowi, iż: 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

Zmiana wchodzi w życie 15 października 2015 r.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .