A- A A+

baner

15 marca br. w Dzienniku Ustaw poz. 352, zosała ogłoszona ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ustawa (art. 27), wprowadza zmianę do Prawa geodezyjnego i kartograficznego - dodano art. 40k, który stanowi, że
w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352),

11 marca br. w Dzienniku Ustaw poz. 312, zosało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

8 marca br. w Dzienniku Ustaw poz. 290, został ogłoszony tekst jednolity ustawy Prawo budowlane.

Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 11 lutego 2016 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw w tym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Główne zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczą:

  • definicji sieci uzbrojenia terenu (z podziemnych budowli wykreślono parkingi);
  • zasad udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków (zmiana w art. 24 ust. 4: Każdy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, uchylono art. 24 ust. 5);
  • narad koordynacyjnych (gruntowna zmiana zasad);
  • uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych na terenach zamkniętych;
  • wydania opinii przez podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych (niewydanie opinii przez podmiot w terminie 60 dni - zbiory uznaje się za uzgodnione, w uzasadnionych przypadkach termin na wydanie opinii można wydłużyć do 90 dni);
  • udostępniania danych GESUT podmiotom władającym siecią (pierwsze udostępnienie nieodpłatnie, kolejne ze współczynnikiem 0,1);
  • wprowadzono pojęcie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej   do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej, stawka podstawowa 15 zł za działkę ewidencyjną);
  • wypis z wykazu działek, stawka podstawowa 5 zł za działkę ewidencyjną;
  • wypis z wykazu podmiotów, stawka podstawowa 5 zł za podmiot (osoba lub instytucja);
  • w tabeli nr 16 załącznika do ustawy wyrazy „uwierzytelniany dokument” zastępuje się wyrazami „pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu” oraz wyrazy „kopia uwierzytelnianego dokumentu” zastępuje się wyrazami „kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu”.

Zgodnie z inf. zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, planowany termin wejścia w życie ustawy to maksymalnie koniec marca 2016 r.

25 stycznia br. ogłoszono w Dzienniku Ustaw poz. 113, jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .