A- A A+

baner

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (wprowadzoną ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 903) od dnia 1 lipca br. w przypadku, gdy propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu sporządzona jest na planie sytuacyjnym w postaci nieelektronicznej do składanego wniosku należy dołączyć co najmniej dwa egzemplarze ww. planu (art. 28b ust. 4).
Plan sytuacyjny może być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (art. 28b ust. 3).
Nowelizacja ustawy wprowadza także nowe stawki opłat ...

Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od 1 lipca 2016 r., dotyczy w szczególności zasad prowadzenia narad koordynacyjnych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

 

Na stronie Sejmu zamieszczono projekt ustawy, w której istotny dla nas jest art. 4

użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej”, zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=642

27 kwietnia br.  została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Poz.585) ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 
Przepis wprowadza również zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące art. 24b ust. 1 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

 

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .