A- A A+

baner

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 r. poz. 2260).
Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147).
W art. 23 ust. 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:"
Ponadto w art. 23 dodano ust. 1e w brzmieniu:
„1e. W postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda."

16 sierpnia br. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(poz. 1250). Ustawa wprowadza zmiany m.in. do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zastąpienia sformułowania minister właściwy do spraw administracji publicznej wyrazami minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Powyższe zmiany wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31 sierpnia br.

Przedstawiamy fragment wyjaśnień Głównego Geodety Kraju, jakie tut. organ otrzymał w odpowiedzi na pismo, dotyczące zakładania powiatowych baz GESUT:

Utworzenie powiatowej bazy GESUT dla obszaru całego powiatu wiąże się z poniesieniem przez poszczególne starostwa jednorazowo, znacznych nakładów finansowych i jest procesem długotrwałym. W związku z tym uważam, że słuszne i zasadne jest rozwiązanie polegające na tym, aby inicjalną bazę GESUT tworzyć etapami, dla obszarów poszczególnych gmin, dostosowując to działanie do możliwości finansowych starostw w danym roku budżetowym.
Starosta w celu sprawnego współdziałania z przedstawicielami poszczególnych sieci powinien wypracować i uzgodnić z nimi harmonogram, sposób i formę przeprowadzania weryfikacji inicjalnej bazy GESUT, w tym, aspekty organizacyjno-techniczne przekazywanych do uzgodnienia materiałów, jak również czasochłonność i pracochłonność prac związanych z przeprowadzeniem tej weryfikacji.

W Biuletynie Informacji Publicznej można zamieścić informację o utworzeniu powiatowej bazy GESUT dla części obszaru powiatu, mając na względzie gminy należące do tego powiatu. Nie należy ogłaszać powiatowej bazy GESUT utworzonej jedynie dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu.

Pismo tut. organu w sprawie zakładania przez starostów powiatowych baz GESUT
Odpowiedź Głównego Geodety Kraju dotycząca zakładania przez starostów powiatowych baz GESUT

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .