A- A A+

baner

tekst ujednolicony  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyje i kartograficzne

tekst ujednolicony Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

tekst ujednolicony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

21 września br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1764) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
Rozporządzenie obowiązuje od 22 września br.

 

Informujemy, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1509) wprowadza zmiany w treści art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który otrzymuje brzmienie:
Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

Jednocześnie ww. ustawa uchyla art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższy od 1 września br. znika obowiązek, dotyczący przekazywania do organów prowadzących kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych a tym samym aktualizacji na ich podstawie rejestru cen i wartości nieruchomości.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dzienniku Ustaw poz. 1579)

11 sierpnia br. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1529) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a więc 11 września br., z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia KZN oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które obowiązują od 12 sierpnia br.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .