A- A A+

baner

DzU
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dziennik Ustaw poz. 2101).

25 października br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1989 i 1990 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

  • z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
  • z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek Wypis

Powyższe przepisy wchodzą w życie 9 listopada 2017 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów PZGiK, wydawania licencji oraz wzoru DOO wprowadza zmodyfikowane wzory załączników nr 1-5 tj.:

tekst ujednolicony  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyje i kartograficzne

tekst ujednolicony Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

tekst ujednolicony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

21 września br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1764) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
Rozporządzenie obowiązuje od 22 września br.

 

Informujemy, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1509) wprowadza zmiany w treści art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który otrzymuje brzmienie:
Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

Jednocześnie ww. ustawa uchyla art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższy od 1 września br. znika obowiązek, dotyczący przekazywania do organów prowadzących kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych a tym samym aktualizacji na ich podstawie rejestru cen i wartości nieruchomości.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .