A- A A+

baner

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu oceny prawidłowości wykonywania tych zadań oraz zgodności z przepisami prawa i standardami geodezyjnymi.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg na działalność geodetów uprawnionych w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub projektów wniosków do Rzecznika dyscyplinarnego o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I oraz II instancji dotyczących odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych w celu przygotowania projektów decyzji.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub wniosek.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w celu oceny zgodności wykonywania prac z przepisami prawa i standardami geodezyjnymi.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje ostateczne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (ŚWING) w celu odniesienia się do zarzutów podniesionych w skargach i zaprezentowania w odpowiedziach stanowiska ŚWING w danej sprawie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie : 1. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz 2. rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawniczych
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami oraz Prawa budowlanego w zakresie spraw dot. geodezji i kartografii
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość języków obcych: język rosyjski lub język niemiecki na poziomie podstawowym
 • znajomość języka do transferu danych geograficznych GML
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

więcej ....

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Informacje na stronie GUGiK

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .