A- A A+

baner

UWAGA!

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca br. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2)

Ponadto informujemy, iż w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wizyty w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwe są w godzinach 7:30-15:00, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 20 77 417.

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, zostało zamieszczone stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 6 kwietnia 2016 r., dotyczące kwestii klauzulowania map geodezyjnych powstałych w wyniku inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

GUNB zajął stanowisko, iż brak jest podstaw prawnych zarówno na gruncie ustawy Prawo budowlane jaki i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do żądania, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ponadto w ww. piśmie czytamy, iż wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane, zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Natomiast organ nadzoru budowlanego nie może żądać przedłożenia uwierzytelnionych zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne dokumentów, ponieważ przepisy prawa nie dają mu takiej kompetencji.”

Tut. organ podziela powyższe stanowisko, zaznaczając jednocześnie, że zgodnie z zapisami § 21 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20 (tj. dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu), w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. Podkreślić należy, że Wykonawca niewywiązujący się z tego obowiązku, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 Pgik, naraża się na karę grzywny.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Informacje na stronie GUGiK

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .