A- A A+

baner

UWAGA!

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 31 lipca br. wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej należ kierować do Głównego Geodety Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2)

Ponadto informujemy, iż w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wizyty w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwe są w godzinach 7:30-15:00, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 20 77 417.

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, zostało zamieszczone stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 6 kwietnia 2016 r., dotyczące kwestii klauzulowania map geodezyjnych powstałych w wyniku inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

GUNB zajął stanowisko, iż brak jest podstaw prawnych zarówno na gruncie ustawy Prawo budowlane jaki i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do żądania, aby mapy (kopie) powstałe w wyniku prac geodezyjnych i dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie miały być uwierzytelniane lub opatrywane klauzulami, o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ponadto w ww. piśmie czytamy, iż wystarczającym jest, jeżeli dokumentacja geodezyjna, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane, zostanie podpisana wyłącznie przez jej wykonawców, bez opatrywania jej jakimikolwiek klauzulami przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Natomiast organ nadzoru budowlanego nie może żądać przedłożenia uwierzytelnionych zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne dokumentów, ponieważ przepisy prawa nie dają mu takiej kompetencji.”

Tut. organ podziela powyższe stanowisko, zaznaczając jednocześnie, że zgodnie z zapisami § 21 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20 (tj. dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu), w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. Podkreślić należy, że Wykonawca niewywiązujący się z tego obowiązku, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 Pgik, naraża się na karę grzywny.

 

logo m

ORSIP woj. śląskie

ORSIP

GEOPORTAL

geoporta

logowanie

Kanał RSS

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

Używamy informacji zapisanych za pomocą tymczasowych plików cookie. Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookie. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookie może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookie oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookie .